Libretto w operze XX i XXI wieku. IV Seminarium Librettologiczne

Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym UAM oraz Komisja Muzykologiczna PTPN w Poznaniu zapraszają do wzięcia udziału w IV Seminarium Librettologicznym:

LIBRETTO W OPERZE XX I XXI WIEKU

Seminarium odbędzie się w dniach 12-13 stycznia 2015. Proponujemy przyjrzeć się następującym zagadnieniom związanym z librettem/słowem/tekstem w operze XX i XXI wieku:

PRZECZYTAJ »
25 252 komentarze