Kantata i oratorium w historii kultury polskiej

Kantata i oratorium w historii kultury polskiej
Możliwość komentowania Kantata i oratorium w historii kultury polskiej została wyłączona

Kantata i oratorium w historii kultury polskiej. Red. E. Nowicka, A. Borkowska-Rychlewska. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2020.

 

SPIS TREŚCI

 

 

 

 

 

Wprowadzenie

Twórczość oratoryjna na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej

Remigiusz Pospiech, „Christiani poenitentes ad Sepulchrum Domini” Jana Tomasza Żebro – najwcześniejsze polskie oratorium?

Irena Bieńkowska, Twórczość oratoryjno-kantatowa w repertuarze kapel nadwornych dawnej Rzeczpospolitej

Magdalena Walter-Mazur, Oratorium pasyjne „Der Tod Jesu” Carla Heinricha Grauna w kontrafakturowanych przekazach z katolickich ośrodków dawnego Śląska oraz ślad jego recepcji na ziemi sandomierskiej

Formy oratoryjne i kantatowe w sztuce translatorskiej XVIII i XIX wieku
Alicja Paleta, Jaką rolę mogły pełnić osiemnastowieczne przekłady włoskich librett oratoryjnych na język polski w polisystemie polskiej literatury narodowej?
Michał Bajer, Między psalmami a pornografią. Jean-Baptiste Rousseau i jego kantaty w sztuce translatorskiej polskiego oświecenia
Katarzyna Lisiecka, O (usprawiedliwionej) nieadekwatności rozważań Józefa Elsnera o języku polskim wobec jego twórczości kantatowej (z inspiracji zapiskami przedwojennego teatrologa…)

Kantaty okolicznościowe – tradycje, topografie, inscenizacje
Magdalena Piotrowska, Kantata okolicznościowa/jubileuszowa jako medium pamięci
Małgorzata Sokalska, Topografie kantaty okolicznościowej
Iwona Puchalska, „Słoneczna kantata” Deotymy, czyli o sposobach inscenizowania kantaty

Oratorium w przestrzeni kultury – tradycja i współczesność
Marta Karasińska, O poetyce oratoryjności
Małgorzata Gamrat, Opera to czy oratorium: „Mojżesz w Egipcie” Rossiniego według Balzaka
Agnieszka Kosmecka, „Śmierć z naturą się zadziwi, / Gdy umarli wstaną żywi, / Win brzemieniem nieszczęśliwi”. Oratorium wobec Zagłady
Beata Baublinskienė, „Litanie ostrobramskie” Stanisława Moniuszki we współczesnej przestrzeni muzycznej Wilna
Natalia Copytsko, Ewangeliczne historie-kantaty Wiktora Kopyćki

 

 

Publikacja została sfinansowana w ramach umowy 947/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.