„Natchnienie poety i muzyka żenić się z sobą powinny…” (I Seminarium Librettologiczne)

Możliwość komentowania „Natchnienie poety i muzyka żenić się z sobą powinny…” (I Seminarium Librettologiczne) została wyłączona

Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym UAM

Komisja Muzykologiczna PTPN

Poznań,  6 – 7  grudnia 2011

Wtorek, 6 grudnia 2011

(Sala PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29)

 

 

9.00    

Otwarcie konferencji

 

9.15 -10.45

Katarzyna Lisiecka (UAM) – Kategoria epickiego dystansu wobec poetyki libretta

Rüdiger Ritter (Freie Universität Berlin) – Czy istnieje wzór dla libretta opery narodowej?

Iwona Puchalska (UJ) – Józefa Dionizego Minasowicza  koncepcja przekładu libretta

 

10.45 – 11.15  przerwa na kawę

 

11.15 – 12.15

Alina Borkowska-Rychlewska (UAM) – Romantyczna lektura Szekspira w librettach XIX-wiecznych oper

Anna Wypych-Gawrońska (Akademia im. J. Długosza) – Polscy twórcy librett w wieku XIX. Między  artystycznymi ambicjami a presją oczekiwań

 

12.15-13.30

Dyskusja

 

13.30-15.00 przerwa obiadowa

 

15.00-16.30

Marcin Bogucki (UW) – Histeria w operze. Inspiracje psychoanalityczne w librettach początku XX wieku

Karolina Pawlaczyk (UAM) – „Salome” berlińska i warszawska. Libretto opery  Ryszarda Straussa i jego polski przekład.

Piotr Urbański (USz) – „Billy Budd” Brittena – Melville, Forster i inscenizatorzy

 

16.30-17.00  przerwa na kawę

 

17.00-18.00

Beata Kornatowska (UAM) – Ingeborg Bachmann – portret librecistki

Agata Brańka (UW) – Librettologiczne przyczynki do twórczości Ingeborg Bachmann

 

18.00-19.00

Dyskusja

 

 

 

 

Środa , 7 grudnia 2011

(Sala PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29)

 

 

9.00 -10.45

Michał Bajer (USz) – Badania nad librettem włoskim i francuskim za granicą: próba bilansu

Przemysław Krzywoszyński (UAM) – Powieść Waltera Scotta w blasku libretta, rzecz o „Łucji z Lammermooru”

Małgorzata Sokalska (UJ)  – Aria między liryką a epiką

 

10.45 – 11.00  przerwa na kawę

 

11.00 – 12.00

Hanna Winiszewska (UAM) – Między opera seria a opera buffa. Gatunek dramma giocoso wobec  estetyki  włoskiej opery  klasycznej

Joanna Maleszyńska (UAM) – Musical i problemy gatunku

 

12.15-13.30

Dyskusja