Libretto w operze XX i XXI wieku – program

14 komentarzy

 

PLAKAT

Libretto w operze XX i XXI wieku (IV Seminarium Librettologiczne) – program
Środa, 14 stycznia 2015
(Sala Posiedzeń PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29)

9.00
Otwarcie konferencji

9.20-10.40
Alina Borkowska-Rychlewska (UAM), Teatr postdramatyczny – recykling form – intertekstualność. Libretto w operze XX i XXI wieku
Anna Wypych-Gawrońska (AJD), Libretto polskie w okresie przemian muzycznych i teatralnych na początku XX wieku – od deklaracji do realizacji
Joanna Miklaszewska (UWr), Opera „Pomsta Jontkowa” Bolesława Wallek Walewskiego –kontynuacja „Halki” Moniuszki
Piotr Urbański (UAM), O „Odprawie posłów greckich” Witolda Rudzińskiego

10.40-11.00 przerwa na kawę

11.00-12.20
Dorota Kozińska (Warszawa), Historia bez happy endu – o wewnętrznej dynamice postaci w „Jenufie” Janaczka
Aleksandra Wojda (UJ), XX-wieczny kryzys utopii: „To-morrow” Josepha Conrada a libretto T. Sity do opery „Jutro” T. Bairda
Joanna Maciaszczyk (UAM), Libretto i scenariusz czyli dwa odbicia dzieła literackiego w perspektywie komparatystycznej na przykładzie „Les enfants terrible”. Estetyka i poetyka intertekstualna
Aneta Derkowska (UAM) „Qudsja Zaher” Pawła Szymańskiego jako hybryda operowa

12.20-13.20 dyskusja

13.20-15.00 przerwa obiadowa

15.00-18.00
Spotkanie z cyklu „Triady”: „Oedipus rex” – muzyka, teatr, film, literatura
(projekt Laboratorium Myśli Muzycznej)

15.00-16.00
Marcin Trzęsiok (AM Katowice), Czy o „Edypie” Igora Strawińskiego napisano już wszystko? Kilka refleksji nad literaturą przedmiotu
Marcin Krajewski (UW), Idea losu w muzyce Igora Strawińskiego
Krzysztof Kozłowski (UAM), Bettelheim, baśnie i kompleks Edypa

16.00-16.20 przerwa na kawę

16.20-17.00
Radosław Piętka (UAM), „Życie kończy się tam, gdzie się zaczyna”. „Król Edyp” Pasoliniego
Marek Bochniarz (UAM), „Król Edyp” Julie Taymor a kultura japońska
• Projekcja opery/filmu Julie Taymor: Oedipus Rex (58 min)

Czwartek, 15 stycznia 2015
(Sala Posiedzeń PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29)

9.00-10.20

Promocje książek:
Teatr muzyczny Stanisława Moniuszki, pod. red. Magdaleny Dziadek i Elżbiety Nowickiej, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2014.
Operowy kontrapunkt. Libretto w Europie Środkowej i Wschodniej, pod. red. Barbary Judkowiak i Katarzyny Lisieckiej, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2014.
Piotr Urbański, „David musicus” i inne studia z pogranicza tradycji antycznej i historii opery, Wydawnictwo Homini, Kraków 2013.

• Prezentację i dyskusję prowadzą:
Magdalena Dziadek, Michał Stankiewicz i Ryszard Wieczorek

10.20-10.40 przerwa na kawę

10.40-12.00
Małgorzata Sokalska (UJ), Re/de-konstruowanie sensów. O współczesnych eksperymentach na librettach tradycyjnych oper
Beata Kornatowska (UAM), „L’Upupa und der Triumph der Sohnesliebe“ (2003). Hansa Wernera Henzego zabawy z tradycją
Aida Michałowska (UAM), Dwa bieguny opery literackiej. Uwagi na temat „Sir John in Love” i „Riders to the Sea” Ralpha Vaughana Williamsa
Dominika Micał (AM Kraków, Collegium Invisibile), „To czyńcie na moją pamiątkę” – libretto „Passion and Resurrection” Jonathana Harveya

12.00-13.00 dyskusja

13.00-15.00 przerwa obiadowa

15.00-16.00
Marcin Bogucki (UW), Adaptacja dramatu Kushnera w „Aniołach w Ameryce” Petera Eötvösa
Daniel Stachuła (UAM), Homo politicus, homo propheticus. Kampowa lektura „Aniołów w Ameryce” Petera Eötvösa – Mari Mezei w perspektywie zwrotu performatywnego
Marta Kmieciak (AM Poznań), „Komedia o niemej żonie” Tadeusza Zygfryda Kasserna. Tożsamość opowiedziana własnym głosem
16.00-16.20 przerwa na kawę

16.20-17.20
Magdalena Juźwik (UW), Lustereczko, lustereczko… Libretto musicalowe – kwestie tożsamościowe podejmowane przez współczesny musical na przykładzie „Upiora w operze”
Klaudia Kinowska (UAM), Opera a holocaust – rekonesans
Adam Olaf Gibowski (UAM), Wcielanie partytury w ujęciu Ryszarda Peryta. Reżyser wobec libretta. Zagadnienia wstępne

17.20-18.20 dyskusja i podsumowanie konferencji