dr Katarzyna Lisiecka

dr Katarzyna Lisiecka
3 154 komentarze

dr Katarzyna Lisiecka, polonistka, teatrolog, prowadzi zajęcia z estetyki i teorii opery oraz z historii europejskiego dramatu i teatru XVII i XVIII wieku. Opiekun studentów Międzywydziałowej Specjalności Operologicznej. Pracę doktorską pt. Fidelio Ludwiga van Beethovena na tle przekształceń świadomości europejskiej przełomu XVIII i XIX wieku, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Dobrochny Ratajczakowej, obroniła z wyróżnieniem w 2005 roku.

Stypendystka Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (2003). Dzięki trzyletniemu grantowi badawczemu KBN prowadziła kwerendy biblioteczne w Wiedniu i w Berlinie (2002-2005). Zafascynowana silną i żywą obecnością we współczesnej kulturze arcydzieł dramatyczno-muzycznych sprzed stuleci i głębokim oddziaływaniem dawnych prądów estetycznych i ideowych na szeroko rozumianą sztukę i kulturę europejską.

Zainteresowania badawcze:
• zagadnienia teatralne i dramatyczne epok dawnych – XVII, XVIII, XIX wieku – w kontekście historii idei i badań nad mentalnością;
• estetyka teatru operowego i badania nad librettem;
• metodologia badań nad teatrem operowym ze szczególnym uwzględnieniem jego teatralnej, wizualnej i muzycznej ontologii;
• teatr operowy Wojciecha Bogusławskiego wobec uniwersalności kultury europejskiej XVIII wieku.
Najważniejsze publikacje:
1. Świadectwo opery. Fidelio Ludwiga van Beethovena na tle przekształceń świadomości europejskiej przełomu XVIII i XIX wieku, Poznań 2007, ISBN/ISSN 978-83-7063-529-9, 1230-0187
2. Tropy biograficzne w dziełach Goethego i Beethovena. Historia pewnej znajomości, w: Biografie romantycznych poetów, pod red. Zofii Trojanowiczowej i Jerzego Borowczyka, Poznań 2007, s. 233-244.
3. Pierwsza komedia Goethego. Od farsy do komedii w stylu klasycystycznym, „Wiek Oświecenia”, 2005, nr 21, s. 32-72.
4. „Fin de sciècle” w poszukiwaniu sacrum. „Głęboki plan teatru” Maurice’a Maeterlincka i jego prerafaelickie aspekty, w: Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu – aktorze, pod red. M. Leyko i I. Jajte-Lewkowicz, Łódź 2005, s. 190-199.
5. Das Schaffen des Mythos. Europaeische Kultur in den Essays von Zbigniew Herbert, w: Stereotyp und Geschichtsmythos in Kunst und Sprache. Die Kultur Ostmitteleuropeas in Beiträgen zur Potsdamer Tagung, 16.-18. Januar 2003, hrsg. von K. Berwanger und P. Kosta, Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2005, s. 499-507.
6. Wojciech Bogusławski i teatr operowy, w: Wojciech Bogusławski in memoriam, pod red. M. Bajer, D. Kamińskiej, Poznań/Suchy Las 2007, ISBN 978-83-921829-2-4, s. 53-64.
7. „Poważny żart” O Cosi fan tutte Mozarta i Da Pontego, Res Facta Nova 10 (19) 2008, s. 127-139.
8. Angelologiczny traktat filmowy pomiędzy sztukami. O „Niebie nad Berlinem” Wima Wendersa, Images VII/13-14 2010, s. 191-204.