Libretto i przekład (III Seminarium Librettologiczne) – program

27 945 komentarzy

Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym UAM i Komisja Muzykologiczna PTPN zapraszają na III Seminarium Librettologiczne „Libretto i przekład” w dniach 9-10 grudnia 2013 r. Obrady odbywają się w Sali PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29.

Program seminarium:
Poniedziałek, 9 XII 2013
9.00 otwarcie konferencji
9.15-10.45
Alina Żórowska-Witkowska (UW), Dramma per musica „L’eroe cinese” Pietra Metastasia i Johanna Adolfa Hassego versus melodramma „Bohatyr chiński” Józefa Epifaniego Minasowicza
Michał Bajer (USz), Adaptacja i przekład w „Łaskawości Tytusa” Kajetana Skrzetuskiego z Metastasia
Anna Komendzińska (UAM), Literacko-muzyczny filtr w przekładzie kultury ludowej na przykładach wczesnej polskiej opery narodowej
10.45-11.15 dyskusja
11.15-11.45 przerwa na kawę
11.45-13.15
Elżbieta Sierosławska (UP Kraków), Barwa samogłoski i jej wpływ na wyraz artystyczny frazy tekstowej w przekładach arii operowej
Ryszard Daniel Golianek (UAM), O (nie)możliwości przekładu librett Wagnerowskich: casus „Pieśni wiosennej Zygmunta”
Maciej Straburzyński (AM Poznań), „Wesele Figara” da Pontego, Barańczaka i Rymkiewicza: tłumaczenie jako problem wokalny
13.15-13.45 dyskusja
13.45-15.00 przerwa obiadowa
15.00-16.30
Ewa Burzawa-Wessel (Halle), „Wieland der Schmied” Ryszarda Wagnera i „Kovač Wieland” Jana Levosláva Belli (Droga od szkicu dramatycznego Wagnera przez udramatyzowaną formę Oskara Schlemma do słowackiego tłumaczenia Vladimira Roya; interpretacja porównawcza tekstów)
Piotr Urbański (UAM), Polski „Rienzi” (1899) w przekładzie Aleksandra Bandkowskiego
Marta Kmieciak (AM Poznań), Literacka i muzyczna opowieść o Salome
16.30-17.00 dyskusja
17.00-17.20 przerwa na kawę
17.20-18.40
Beata Kornatowska (UAM), Engelbert Humperdinck „Hänsel und Gretel” / “Jaś I Małgosia” – oryginalne libretto a polska adaptacja
Małgorzata Sokalska (UJ), Libretto zagubione / odnalezione między językami
Joanna Maleszyńska (UAM), „Jesteśmy aktorami wielkiej opery żebraczej”. Kicz i polityka na muzycznej scenie
18.40-19.00 dyskusja

Wtorek, 10 XII 2013
9.00-10.30
Iwona Puchalska (UJ), Przekład libretta jako element inscenizacji operowej
Przemysław Krzywoszyński (UAM), Uwagi na temat nazw własnych w operach – tłumaczenie oraz rozumienie kontekstów kulturowo-historycznych
Magdalena Bartnikowska (UJ), Hanna Winiszewska (UAM), „Hrabia Caramella” albo „Duch z Bębnem”. O strategiach przekładu tytułów librett
10.30-11.00 dyskusja
11.00-11.30 przerwa na kawę
11.30-13.00
Swietlana Niemahaj (AM Mińsk), Tłumaczenia librett operowych Moniuszki w świetle powrotu do spuścizny dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego
Agnieszka Kosmecka (UAM), Przekład niemożliwy. O niektórych operach XX wieku
Elżbieta Nowicka (UAM), Zarzuela czyli o nieprzekładalności
13.00-13.30 dyskusja
13.30-15.00 przerwa obiadowa

 

GALERIA