Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Opera – teatr zdrady”

31 091 komentarzy

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową organizowaną przez Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym oraz Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a poświęconą librettu operowemu. Konferencja odbędzie się 27.05.2014 roku w Poznaniu. Do udziału zapraszamy literaturoznawców, kulturoznawców, muzykologów, wykonawców, teatrologów, a także przedstawicieli innych dyscyplin naukowych.

Bez cienia przesady możemy stwierdzić, że teatr muzyczny, a szerzej – literatura w ogóle – żywi się zdradą. Stwarza ona bowiem ogromne możliwości pod względem konstrukcji fabularnej: rozwija akcję, daje szansę na wprowadzenie nowych bohaterów. Prowokuje odbiorcę do zadawania pytań o osobowość zdrajcy i motywy jego działań. Tytuł konferencji jest oczywistym nawiązaniem do tytułu kanonicznej książki René Girarda Szekspir. Teatr zazdrości, w której autor patrzy na twórczość Stradfordczyka z perspektywy mimetycznej pożądliwości, wprawiającej w ruch koło zamachowe dramatycznych działań; ich konsekwencje rozgrywają się między zazdrością, zdradą i zemstą.

W trakcie konferencji proponujemy zastanowić się nad następującymi zagadnieniami:
– zdrada jako element konstrukcyjny dzieła operowego
– „uniwersalne” mechanizmy zdrady
– formy zdrady
– zdrada a emocje; emocje a zdrada
– zdrada i moralność
– zdrada głosu
– wina – zdrada – kara
– podstępy i intrygi
– portrety zdrajców operowych
– konsekwencje zdrady
– zdrada a wybaczenie
– świadomość/ nieświadomość zdrady
– Szekspir. Teatr zdrady
– „zdradzone testamenty” twórców operowych
– zdrada w powinowatych operze gatunkach: operetce i musicalu

Wyznaczone powyżej problemy nie stanowią listy skończonej i zamkniętej. Abstrakty do 1000 znaków prosimy przesyłać na adres operaizdrada@wp.pl do 30.04.2014 r. O zakwalifikowaniu referatów poinformujemy Państwa do 05.05.2014 r.
Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje koszty związane z publikacją pokonferencyjną oraz materiałami konferencyjnymi.

Kontakt: operaizdrada@wp.pl