nagroda PPNW dla książki A. Borkowskiej-Rychlewskiej

Książka dr Aliny Borkowskiej-Rychlewskiej „Szekspir w operze XIX wieku. Romantyczne konteksty, inspiracje i nawiązania” została nagrodzona w letniej edycji Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych, organizowanego przez Bibliotekę Raczyńskich. Jury jubileuszowego, 80. konkursu wyróżniło książkę za „bogaty obraz miejsca Szekspira w operze i kulturze XIX wieku, z pogłębioną refleksją literacką, muzyczną, teatralną i estetyczną, spisaną pięknym, jednocześnie otwartym, komunikatywnym językiem”.

Fotografie ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich

PRZECZYTAJ »
190 komentarzy