prof. UAM dr hab. Marcin Gmys

prof. UAM dr hab. Marcin Gmys
4 197 komentarzy

Marcin Gmys (ur. 1970), doktor habilitowany, profesor w Katedrze Muzykologii UAM, muzykolog i publicysta muzyczny. W obszarze jego zainteresowań leży teoria i historia teatru operowego XIX-XXI wieku, muzyka współczesna (ze szczególnym uwzględnieniem twórczości T. Adèsa, P. Mykietyna i K. Pendereckiego), wykonawstwo muzyki fortepianowej oraz twórczość kompozytorów Młodej Polski.

Od 2011 r. redaktor naczelny czasopisma „Res Facta Nova” i członek (a od 2014 wiceprzewodniczący) Rady Programowej ds. Muzyki przy Instytucie Muzyki i Tańca w Warszawie; od stycznia 2013 przewodniczący Komisji Muzykologicznej Wydziału Nauk o Sztuce Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, od marca 2015 prezes Stowarzyszenia „De Musica”. Uczestniczył w ponad 50 ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych; stale współpracuje z Teatrem Wielkim – Operą Narodową, Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, redakcją „Zeszytów Literackich” i okazjonalnie z Programem 2 Polskiego Radia. Jego książka Harmonie i dysonanse. Muzyka Młodej Polski wobec innych sztuk w październiku 2013 roku zdobyła Puchar Rektora UAM na XVII Poznańskich Dniach Książki (nie tylko) Naukowej, a w maju 2015 Nagrodę Główną w Konkursie Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę z zakresu historii muzyki polskiej powstałą w pięcioleciu 2010-2014.
Spis publikacji:
I. KSIĄŻKI
Technika teatru w teatrze i jej operowe konkretyzacje, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1999 [Toruń 2000, dodruk], s. 172.
Poetyka teatru operowego Ferruccia Busoniego. Idea i konkretyzacja, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2005, s. 400.
Harmonie i dysonanse. Muzyka Młodej Polski wobec innych sztuk, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2012, s. 885.
Karol Kurpiński i romantyczna Europa, Editions Spotkania, Warszawa 2015, s. 163.

 

II. ARTYKUŁY

1. Dwa oblicza muzycznego manieryzmu, „Monochord”, vol. VI-VII, 1995, s. 25-31.

2. „Borys Godunow” – dzieło otwarte? Uwagi o instrumentacji utworu, [w:] Modest Musorgski, Borys Godunow, program do spektaklu w Teatrze Wielkim, Poznań 1996, s. 25-29.

3. „Europejski szowinista”. Hommage à Sándor Vegh, „Ruch Muzyczny” 1997 nr 8, s. 6-8.

4. W szerokim kręgu kultury francuskiej. Sympozjum in memoriam Stefan Jarociński, „Ruch Muzyczny” 1997 nr 9, s. 17-19.

5. Jak uwrażliwić młodego Polaka na muzykę? Ogólnopolskie forum „Polska edukacja muzyczna wobec przemian systemowych”, „Ruch Muzyczny” 1997 nr 15, s. 14-16.

6. W stronę Polihymnii. VI Dni Muzyki i Teatru w Poznaniu, „Ruch Muzyczny” 1997 nr 24, s. 25-26.

7. Paradygmaty psychologii afektu a koncepcje formy muzycznej w ujęciu Petera Kivy’ego, [w:] „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego” nr 10, Bydgoszcz 1998, s. 135-141.

8. Fortepian Chopina, „Klasyka” 1998 nr 2, s. 27-34.

9. Maltańskie pogranicza i korespondencje sztuk [relacja z muzycznych wydarzeń VIII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta w Poznaniu], „Ruch Muzyczny” 1998 nr 17, s. 18-21.

10. Pod znakiem Mickiewicza [relacja z VII Dni Muzyki i Teatru w Poznaniu, 16-23 X 1998 r.], „Ruch Muzyczny” 1998 nr 25, s. 18-20.

11. Kategorie ciemności i jasności w „Królu Rogerze” Karola Szymanowskiego, w: Opera polska XX wieku, pod red. M. Jabłońskiego, H. Lorkowskiej i J. Stęszewskiego, t. 1 z serii „Poznańskie studia operowe”, Poznań 1999, s. 61-71.

12. Typy operowego „teatru w teatrze” i ich konkretyzacje w scenicznej twórczości Tadeusza Szeligowskiego, w: Opera polska XX wieku, pod red. M. Jabłońskiego, H. Lorkowskiej i J. Stęszewskiego, t. 1 z serii „Poznańskie studia operowe”, Poznań 1999, s. 83-93.

13. Chopin według Bristigera, „Zeszyty Literackie” 1999 nr 4, s. 195-197.

14. Bez pracy nie ma kołaczy. Refleksje na temat „Koncertu wiolonczelowego” Pawła Mykietyna, „Ruch Muzyczny” 1999 nr 12, s. 20-21 [wspólnie z Małgorzatą Gmys]

15. Świat opery według Busoniego, „Ruch Muzyczny” 2000 nr 3, s. 37-39.

16. Warlikowski nasłuchuje Mykietyna, „Ruch Muzyczny” 2001 nr 12, s. 27-29.

17. Paweł Mykietyn w poszukiwaniu własnej formuły operowej, „Operomania” 2000/2001 nr 1, s. 13-14.

18. Koncerty stulecia. Jubileusz Filharmonii Narodowej w Warszawie, „Zeszyty Literackie” 2001 nr 76, s. 189-191.

19. Muzyczne echa i cienie Platona (estetyczno-historyczne potpourri), [w:] III Filharmonia AUKSO (program festiwalu), Fundacja Muzyki AUKSO, Wigry 2002, s. 16-22.

20. Maeterlinck i Debussy w stuletniej mgle europejskiego symbolizmu, „Operomania”, Poznań, 2001/2002 nr 5 (6), s. 12-14.

21. Wyszeptać niewyrażalne. Rzecz o „Peleasie i Melizandzie” Claude’a Debussy’ego, [w:] Claude Debussy – Peleas i Melizanda, Teatr Wielki – Opera Narodowa (program do spektaklu), Warszawa 2002, s. 8-21.

22. Orff Carl, artykuł w Encyklopedii muzycznej PWM, część biograficzna, tom n-pa, Kraków 2002, s. 171-173.

23. „Rigoletto” – Giuseppe Verdiego traktat o masce, [w:] Giuseppe Verdi – Rigoletto, Teatr Wielki w Poznaniu (program do spektaklu), Poznań 2002.

24. Zapomniany język? Relikty późnoromantycznych topoi w symfoniach Witolda Lutosławskiego, [w:] Muzyka jest aromatem kultury. Wokół kategorii narodowości, wielokulturowości i uniwersalizmu w muzyce polskiej, Związek Kompozytorów Polskich, Warszawa – Podkowa Leśna 2002, s. 133-147.

25. Cztery struny świata / The World in Four Strings [Esej o twórczości Henryka Wieniawskiego], [w:] specjalny program Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu oraz Filharmonii im. T. Szeligowskiego wydany z okazji 50-lecia Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, Poznań 2002, s. 11-16.

26. Niemieckojęzyczne komentarze do wykonań Kleines Requiem für eine Polka oraz Konzert für Cembalo und Streichorchester H.M. Góreckiego oraz od prawykonania światowego Konzert für Cembalo und Orchester Pawła Mykietyna w interpretacji E. Chojnackiej, Österreichische Ensemble für Neue Musik pod dyr. W. Michniewskiego, w: Zeitgenössische polnische Musik, Universität Mozarteum Salzburg, 6 XI 2002, s. 15-17.

27. Salzburg. Muzyka i melancholia, „Zeszyty Literackie” 2003 nr 81, s. 174-177.

28. Artysta fortepianu. O pianistyce Piotra Anderszewskiego i powieści „Przegrany” Thomasa Bernharda, „Zeszyty Literackie” 2003 nr 82, s. 165-168.

29. Reading Starobinski. The Solar Myth of Revolution in the Music of 18th and 19th Centuries, [w:] Early Music. Context and Ideas. International Conference in Musicology, Kraków 18-21 September 2003, Jagiellonian University, Kraków 2003, s. 192-196.

30. Z życia marionetek, czyli o „Don Giovannim” Trelińskiego raz jeszcze, „Zeszyty Literackie” 2003 nr 83, s. 165-168.

31. Recenzja z premiery Viaggio a Reims Gioacchina Rossiniego w reżyserii Tomasza Koniny, „Zeszyty Literackie” 2003 nr 84, s. 150-151.

32. Moniuszko, Rossini, Bristiger, „Zeszyty Literackie” 2003 nr 84, s. 176-177.

33. Komentarz do budowy maszyny pochłaniającej czas, czyli krótkie wprowadzenie do „Króla Ubu” Krzysztofa Pendereckiego, „Biuletyn Teatru Wielkiego w Warszawie” 2003 nr 6, s. 4-8.

34. Karola Szymanowskiego muzyka sfer. Projekt analizy semantycznej III Symfonii „Pieśń o nocy”, Res Facta (Nova), 2003 nr 6 (15) [Moje jest niebo złociste, rozgwiezdne. Studia dedykowane Paolo Emilio Carapezzy na Jego sześćdziesiąte piąte urodziny przez przyjaciół sycylijskich i polskich], s. 175-197.

35. Czas przemijający, czas syntezy. Po prawykonaniu „VII Symfonii” Krzysztofa Meyera, „Ruch Muzyczny” 2003 nr 24, s. 18-19.

36. Włosko-polskie wariacje na tematy europejskie. Relacja z międzynarodowych Incontri Nocera Terinese 1997, „De Musica” Vol. VI / Nuove Pagine 1, Warszawa _ Poznań – Weimar – Palermo 2003.

37. Hectora Berlioza podróże do granic sztuk. Szkic o „Potępieniu Fausta”, [w:] H. Berlioz, Potępienie Fausta, Teatr Wielki – Opera Narodowa (program do spektaklu) s. [wersja skrócona tekstu] oraz: „Biuletyn Teatru Wielkiego-Opery Narodowej” 2004 nr 7 (16), s. 6-10 [wersja pełna tekstu]. Przedruk pełnej wersji w: Program Filharmonii Łódzkiej do spektaklu Potępienia Fausta H. Berlioza transmitowanego z Metropolitan Opera House w Nowym Jorku w dniu 22 listopada 2008. Łódź 2008, s. 5 nlb.

38. Mahler Zubina Mehty, „Zeszyty Literackie” 2004 nr 85, s. 184-186.

39. O IV Symfonii Witolda Lutosławskiego, specjalny dodatek do „Tygodnika Powszechnego” 2004 nr 7 (z 15 II), s. 15, poświęcony Witoldowi Lutosławskiemu w 10. rocznicę śmierci kompozytora

40. Od adaptacji do interpretacji: „Peer Gynt” Wernera Egka, [w:] Teorie opery / Theories of Opera pod red. Macieja Jabłońskiego, Poznań 2004, s. 239-270.

41. Czas odnaleziony. O VII Symfonii Krzysztofa Meyera, „Zeszyty Literackie” 2004 nr 86, s. 178-180.

42. Fonoteka (I): Zimerman, Anderszewski, Grzybowski, „Zeszyty Literackie” 2004 nr 86, s. 169-174.

43. Fonoteka (II): Busoni, Volodos, Debussy, „Zeszyty Literackie” 2004 nr 87, s. 173-178.

44. Człowiek faustyczny. O Ferrucciu Busonim (1866-1924) i jego niedokończonej operze, „Tygodnik Powszechny” 2004 nr 31 (z 1 VIII), s. 23.

45. Teatr operowy w teoretycznym ujęciu Ferruccia Busoniego, „Muzyka” 2004 nr 1, s. 53-77.

46. Fonoteka (III): Lutosławski, Janáček, Szymanowski, „Zeszyty Literackie” 2004 nr 88, s. 182-186.

47. Gombrowicz w rytmie danse macabre. O operowych adaptacjach „Iwony, księżniczki Burgunda” oraz „Ślubu”, „Pamiętnik Teatralny” 2004 nr 1-4 [numer monograficzny pt. Teatr Witolda Gombrowicza], s. 102-117.

48. Technika teatru w teatrze na przestrzeni czterech stuleci historii opery, „Operomania” 2004/2005 nr 17, s. 10-14.

49. O szczególnym przypadku ekphrasis: „Sonata widm” Augusta Strindberga a Sonata d-moll op. 31 nr 2 Ludwiga van Beethovena, [w:] Intersemiotyczność: Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie). Studia, red. S. Balbus, A. Hejmej i J. Niedźwiedź, Kraków 2004, s. 97-111.

50. Fonoteka (IV): Szymanowski, Penderecki, Paderewski, „Zeszyty Literackie” 2005 nr 89, s. 179-181.

51. Fonoteka (V): Viktor Ullmann, „Zeszyty Literackie” 2005 nr 90, s. 228-231.

52. Busoni-Mahler. Muzyczna podróż z Triestu do Wenecji, „Zeszyty Literackie” 2005 nr 90, s. 96-102.

53. Arlecchino als Diktator. Bemerkungen über einen Einakter von Ferruccio Busoni, w: Das (Musik-) Theater in Exil und Diktatur. Vorträge und Gespräche des Salzburger Symposions 2003, hrsg. von Peter Csobádi, Gernot Gruber, Jürgen Kühnel, Ulrich Müller, Oswald Panagl und Franz Viktor Spechtler, Verlag Mueller-Speiser, Anif / Salzburg 2005, s. 383-391.

54. Polemika z listem Teresy Chylińskiej dotyczącym artykułu Mit dionizyjski w „Królu Rogerze“ Karola Szymanowskiego, „Ruch Muzyczny“ nr 2005, s. 4-6.

55. Fonoteka (VI): Karłowicz, Diepenbrock, Pogorelich, „Zeszyty Literackie” 2005 nr 91, s. 186-189.

56. Curlew River Benjamina Brittena, czyli most przez wielką rzekę, w: B. Britten, Curlew River, Program Teatru Wielkiego-Opery Narodowej, Warszawa 2005, s. 10-15.

57. Fonoteka (VII): Gould, Adès, Fischer-Dieskau, „Zeszyty Literackie“ 2005 nr 92, s.185-187.

58. Penderecki and Mahler. Drawing Paralels, w: Krzysztof Penderecki – Music in the Intertextual Era. Studies and Interpretations, ed. by M. Tomaszewski i E. Siemdaj, Academy of Music in Kraków, Kraków 2005, s. 265-285; Penderecki a Mahler. Próba paraleli, w: Krzysztof Penderecki – muzyka ery intertekstualnej. Studia i interpretacje, red. M. Tomaszewski i E. Siemdaj, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2005, s. 259-280.

59. Piotr Rytel, artykuł w: Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil, vol. 14, Kassel 2005, szp. 727-729.

60. Wizerunek władzy totalitarnej w zwierciadle „IV Symfonii” i „Ubu Rex” Krzysztofa Pendereckiego, „Muzyka” 2005 nr 3, s. 119-147.

61. Eros z Tanatosem w tle. O „Zapiskach tego, który zniknął” Leoša Janáčka oraz „Sonetach Szekspira” Pawła Mykietyna, w: program Teatru Wielkiego-Opery Narodowej, Warszawa 2006, cz. I s. 9-11, cz. II, s. 6-8.

62. Dwa skrzydła duszy, w: Hector Berlioz Roméo et Juliette, program Teatru Wielkiego-Opery Narodowej, Warszawa 2006, s. 13-20.

63. Fonoteka (VIII): Britten, Adès, Górecki, „Zeszyty Literackie“ 2006 nr 93, s. 203-206.

64. Metamorfozy (o „Fedrze” Dobromiły Jaskot), w: Jaskot Fedra, program Teatru Wielkiego-Opery Narodowej, Warszawa 2006, s. 12-13.

65. Migotanie (o „alpha Kryonia Xe” Aleksandry Gryki), w: Gryka alpha Kryonia Xe, program Teatru Wielkiego-Opery Narodowej, Warszawa 2006, s. 10-11.

66. The Beethoven Frieze. „The Ninth Symphony” as Seen by Gustav Klimt, Ferruccio Busoni and Karol Szymanowski, w: Beethoven 3. Studien und Interpretationen, hrsg. von M. Tomaszewski und M. Chrenkoff, Kraków 2006, s. 401-416.

67. Fonoteka (IX): Anderszewski, Schreker, Benedetti, „Zeszyty Literackie“ 2006 nr 94, s. 180-183.

68. Recenzja ze spektaklu Fedry D. Jaskot i Alfa Kryonia XE A. Gryki, „Zeszyty Literackie“ 2006 nr 94, s. 146-148.

69. Fonoteka (X): Györgi Ligeti, „Zeszyty Literackie” 2006 nr 95, s. 176-179.

70. Muzyka Młodej Polski, w: Literatura Polska, tom VI Młoda Polska, Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2006, s. 256-276.

71. Fonoteka (XI): Liszt, Zarębski, Čiurlionis, „Zeszyty Literackie” 2006 nr 96, s. 189-192.

72. „I słońce stało się czarne ja wór włosiany”. Motywy apokaliptyczne w operze XX wieku (przegląd subiektywny), w: Apokalipsa. Symbolika – tradycja – egzegeza, tom I, pod red. Krzysztof a Korotkicha i Jarosława Ławskiego, Białystok 2006, s. 487- 500.

73. Fonoteka (XII): Schubert, Lili Boulanger, Rachmaninow, „Zeszyty Literackie” 2007 nr 97, s. 186-189.

74-75. Szeluto Apolinary oraz Szopski Felicjan, artykuły w: Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil, vol. 16, Kassel 2007.

76. 2007: Mariusza Trelińskiego gra w klasy (o najnowszej inscenizacji Króla Rogera Szymanowskiego), „Ruch Muzyczny” 2007 nr 17, s. 24-28.

77. Fonoteka (XIII): Mścisław Rostropowicz (192 – 2007), „Zeszyty Literackie” 2007 nr 98, s 207-209.

78. Szeluto Apolinary, artykuł w Encyklopedii Muzycznej PWM, cz. Biograficzna, tom Sm-Ś, Kraków 2007, s. 242-243.

79. Eros z Tanatosem w tle Dwujęzyczny (polsko-angielski) komentarz do partytury Shakespeare Sonnets Pawła Mykietyna, Kraków 2007, PWM, s.

80. Fonoteka (XIV): Szymanowski, Schmitt, Roussel, „Zeszyty Literackie” 2007 nr 99, 286-288.

81. „Dążę przez ciemne lasy tam, gdzie mię woła dziwna pieśń”. Bedeker po światach Karola Szymanowskiego, w: X Festiwal Muzyczny Polskiego Radia „Szymanowskiego światy dalekie i bliskie”, Warszawa 1-7 października 2007, s. 10-17.

82. Poprzeczka Simona Rattle’a, Tygodnik o Szymanowskim [dodatek do Tygodnika Powszechnego 7 X 2007], s. 12

83. Fonoteka (XV): Alexander Zemlinsky-Alma Mahler, Gustav Mahler, Arnold Schönberg,, „Zeszyty Literackie” 2007 nr 100, s. 197-199.

84-85. Wiłkomirski Familie oraz Wodiczko Bohdan, artykuły w: Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil, vol. 17, Kassel 2007, szp. 940-942 oraz 1064-1054.

86. Szymanowskiego światy dalekie i bliskie: festiwalowe echa i reminiscencje / Szymanowski’s Worlds – Close and Remote: The Festival’s Echoes and Reminiscences [tłum. Tomasz Zymer], komentarz do dwupłytowego albumu CD Polskiego Radia, Warszawa 2007, str. 10 nlb.

87. Między żywiołem symfonicznym i lirycznym. Karola Szymanowskiego pieśni z towarzyszeniem orkiestry / Between The Lyrical and Symphonic Element. Karol Szymanowski’s Orchestra Songs, komentarz do płyty CD Polskiego radia, Warszawa 2007, s. 7 nlb.

88. Symfoniczne żywioły Karola Szymanowskiego / Karol Szymanowski’s Symphonic Elements, komentarz do dwupłytowego albumu CD Polskiego Radia, Warszawa 2007, s. 7 nlb.

89. Fonoteka (XVI): Paweł Szymański, „Zeszyty Literackie” 2008 nr 101, s. 195-196.

90. Fonoteka węgierska (XVII): Bartok, Kurtag, Dukas, Ades, „Zeszyty Literackie” 2008 nr 102, s. 228-230.

91. Speechless Song. O muzyce Pawła Mykietyna / About Paweł Mykietyn’s Music, dwujęzyczny komentarz do płyty CD Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego, Warszawa 2008, 13 str. nlb.

92. Fonoteka (XVIII): Brahms, Strauss, Grisey, Kalitzke, „Zeszyty Literackie” 2008 nr 103, s. 226-228.

93. „Bo na tym świecie, Śmierć wszystko zmiecie”. O alchemii zapomnianego arcydzieła operowego, w: Roman Statkowski „Maria”, program koncertu inauguracyjnego Polskiej Orkiestry Radiowej, Warszawa 2008, s. 3-9.

94-95. Joteyko Tadeusz oraz Patkowski Józef, artykuły w: Musik in Geschichte und Gegenwart, Personenteil, Supplement, Kassel 2008, szp. 374-376 oraz 661-662.

96. Nie tylko na paryskim bruku. O emigracyjnym doświadczeniu kompozytorów, w: XI Festiwal Muzyczny Polskiego Radia „Emigranci”, Warszawa 1-5 X 2008, s. 18-33.

97. O Europie Chopina, Sokołowa i Pogorelicia, „Ruch Muzyczny” 2008 nr 20, s. 10-12.

98. Partytura operowa jako źródło cierpień, „Teatr” 2008 nr 9, s. 70-75.

99. Z psychologii jednostki twórczej. Ivo Pogorelich, w: Program recitalu Pogorelicha zorganizowanego przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w dniu 26 X 2008, Warszawa 2008, s. 2-7.

100. Czterojęzyczny esej poświęcony Lodoïsce L. Cherubiniego w: Luigi Cherubini, Lodoïska, dwypłuytowy album, Polskie Radio – Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena 2008, s. 11-27.

101. An elougist of modernist melancholy. Mieczysław Karłowicz, w: Marcin Gmys, Agnieszka Morawińska, Mieczysław Karłowicz, Instytut Adama Mickiewicza, seria „Composers and The Art of Their Time,” Warszawa 2007, s. 1-21 (publikacja faktycznie ukazała się w grudniu 2008).

102. Fonoteka (XIX): Włoscy futuryści, Busoni, Pfitzner, „Zeszyty Literackie” 2008 nr 104, s. 222-224.

103. 2 wywiady z Henrykiem Mikołajem Góreckim [przeprowadzone wspólnie z Małgorzatą Gmys] w przekładzie Johna Combera: There is More to Life than The Arranging Sounds [przedruk hiszpańskojęzycznego wywiadu z 31 VIII/1 IX 2002] oraz Music? A Visitor from Another World, wywiad z 15 X 2008 r., w: Henryk Mikołaj Górecki, praca zbiorowa pod red. B. Stęszewskiej, Adam Mickiewicz Institute, Warsaw 2008, s. 33-42, 47-52.

104. Arnold Böcklin’s „Im Spiel der Wellen” as Interpreted in Music by Composers Ludmir Różycki and Max Reger. A Contribution to the Theory and History of Musical Ekphrasis, „Interdisciplinary Studies in Musicology 7” Poznań 2008.

105. Fonoteka (XX): Karłowicz, „Zeszyty Literackie” 2009 nr 105 z, s. 225-227.

106. Emigracja muzyczna według Andrzeja Chłopeckiego, „Ruch Muzyczny: 2009 nr 5, s. 18-21.

107. Fonoteka (XXI): Andreas Staier, „Zeszyty Literackie” 2009 nr 106, s. 212-214.

108. The Solar Myth of Revolution and its Artistic Metamorphoses. From Beethoven to Penderecki, w: Beethoven 4 (Erbe und Resonanz. Musik und Literatur. Beethoven und sein Wien), hrsg. von M. Tomaszewski und M. Chrenkoff, Aklademia Muzyczna Kraków 2009, s. 149-166.

109. Fortepian Staiera. Fragmenty dyskursu miłosnego / Staier’s fortepiano. From a discourse of love, s. 39-48, w: Chopin i jego Europa. Od Staiera do Staiera,. 5. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa 16-31.08.2009, s. 21-30 i 39-40.

110. Fonoteka (XXII): Reynaldo Hahn, „Zeszyty Literackie” 2009 nr 107, s. 212-215.

111. Recenzja paryskiej inscenizacji Króla Rogera Szymanowskiego w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego, „Zeszyty Literackie” 2009 nr 107.

112. Niezgoda na gest Piłata. Kompozytorzy wobec tyranii, w: program „Uroczystego Koncertu 20 lat powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego”, który odbył się 12 Września 2009 w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, Warszawa 2009, 2 str. nlb.

113. Fonoteka (XXIII): Brahms, Schmidt, Lutosławski, „Zeszyty Literackie” 2009 nr 108, s. 224-227.

114. Mistrz i uczniowie? Kompozytorzy Młodej Polski wobec Zygmunta Noskowskiego, „Muzyka” 2009 nr 3-4, s. 3-21.

115. „A gdy się ozwie <>: dzwon, ty wejdź, i bierz najwyższy ton! Wyspiański kompozytorów młodopolskich, w: Przemyśleć wszystko… Stanisława Wyspiańskiego modernizacja wyobraźni zbiorowej, red. Małgorzata Okulicz-Kozartyn, Matuesz Bourkane, Michał Haake, Poznan 2009, s. 351-367.

116. „Bo na tym świecie, Śmierć wszystko zmiecie”. Roman Statkowski czyta „Marię” Antoniego Malczewskiego / „For in this world every day Death sweeps all creatures away”. Roman Statkowski reads „Maria” by Antoni Malczewski, w: booklet albumu CD Polskiego Radia (PRCD 1258-1259), Warszawa 2009, s. 6-22.

117. Beetwen Credo and Declaration of a Revolutionary Apostate, „Beethoven Magazine” No. 5, numer specjalny na Midem Classical Cannes 2010, s. 15.

118. Mahlerowskie inspiracje w operze pierwszej połowy XX stulecia. Rekonesans, w: Od literatury do opery i z powrotem. Studia nad estetyką teatru operowego pod redakcją Ryszarda Daniela Golianka i Piotra Urbańskiego, Toruń 2010, s. 209-222.

119. Ogród miłości – ogród duszy. Metamorfozy toposów w muzyce europejskiej od Richarda Wagnera do Thomasa Adesa, w: Muzyka w ogrodzie – ogród w muzyce studia pod red. S. Żerańskiej-Kominek, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2010, tekst główny: s. 337-370, przypisy: s. 422-429.

120. Między Wagnerem a Verdim. “I Medici” Ruggiera Leoncavalla, „Res Facta Nova” 2011 nr 12 (21), s. 149-158.

121. On the trail of a trail, the trace of a trace. Kazimierz Przerwa-Tetmajer’s ‘Cień Chopina’ and its compositional interpretations, przeł. J. Comber, “Interdisciplinary Studies in Musicology”, pod red. Marcina Gmysa, Danuty Jasińskiej i Anny Lubońskiej, 2011 nr 9, s. 215-250.

122. Czarne kwiaty. Henryk Mikołaj Górecki (1933-2010), „Dwutygodnik” 2010, nr 43 (czasopismo internetowe), przedruk jako: Henryk Mikołaj Górecki (1933-2010), w: „Zeszyty Literackie” 2011 nr 113, s. 156-159.

123. Między „Totenfeier” a „Auferstehungs-Symphonie”. Na tropach mahlerowskiej lektury „Dziadów”, w: Powinowactwa sztuk w kulturze oświecenia i romantyzmu, pod red. Agaty Seweryn i Moniki Kuleszy-Gierat, Lublin 2012, s. 157-184.

124. „Eros i Psyche”: od powieści scenicznej Jerzego Żuławskiego do opery Ludomira Różyckiego, w: Horyzonty opery pod redakcją Dobrochny Ratajczakowej i Katarzyny Lisieckiej, Poznań 2012, s. 65-92.

125. Szymanowski and His legacy: From “Young Poland in Music” Movement to Penderecki, Górecki and Mykietyn [wersja skrócona o ponad połowę], przeł. I. Bogdan, w: Karol Szymanowski and Polish Music if the 20th Century w ramach 2011 China’s International Forum on Culture and Humanity II – 15-16.10.2011, Central Conservatory of Music in Beijing, Pekin 2011, wersja pełna w języku chińskim, przeł. Chen Danbu, Pekin 2013.

126. Fonoteka (XXIV): Leoncavallo, „Zeszyty Literackie” 2010, nr 112, s. 224-226.

127. Ludzie z podeszwami z wiatru, „Zeszyty Literackie” 2011, nr 2 (114), s. 89-94.

128. Lekkomyślna ważka, „Zeszyty Literackie” 2011, nr 4 (116), s. 72-75.

129. Nasłuchująca księżniczka (esej o Turandot Pucciniego), w: G. Puccini, Turandot, książka programowa Teatru Wielkiego–Opery Narodowej, premiera 11.04.2011, Warszawa 2011, s. 10-17

130. Bez lęku i żądzy odwetu. O Henryku Mikołaju Góreckim i jego „III Symfonii”, w: program Uroczystego Koncertu Poświęconego Pamięci Ofiar Katastrofy Pod Smoleńskiem (pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Teatr Wielki – Opera Narodowa 10.04.2011, Warszawa 2011, s. 7-9.

131. Preludia do medytacji / Preludes to meditation, przeł. A. Kaspszyk, esej wprowadzający do książki programowej 7. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego “Chopin i Jego Europa” – „Od Mahlera do Liszta i Noskowskiego”, wydawca: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa 2011, s. 13-47.

132. Fonoteka (XXV): „The Tempest” T. Adèsa, „Zeszyty Literackie” 2012, nr 120, s. 282-284.

133. Od naśladowania do kreowania i z powrotem. Zwierciadło i lampa (Zapiski na marginesach 8. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego) / From Imitation to Creation and Back Again. The Mirroir and the Lamp (Margin Notes to the Eight International Music Festival Chopin and his Europe), przeł. J. Comber, esej wprowadzający do książki programowej 8. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Chopin i Jego Europa” – „Od Bacha do Debussy’ego i Kilara”, wydawca: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa 2012, s. 14-43.

134. Cieńchopina2010.pl esej wprowadzający do audiofilskiej płyty z rejestracją prawykonania cyklu pieśni K. Pendereckiego pt. Powiało na mnie morze snów pod dyrekcją Valerego Gergieva, który stanowił oficjalne zakończenie Roku Fryderyka Chopina w Polsce, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa 2011, s. 25-29; przedruk w: Program Filharmonii Bałtyckiej, Gdańsk, X 2012.

135. Czy ma dusza z tego cienia, co komnatę zaległ już, nie powstanie nigdy już”? Eugeniusz Morawski – reaktywacja / „And my soul from that shadow that lies floating on the floor, shall be lifted – nevermore?” Eugeniusz Morawski – reactivation, w: dwujęzyczny booklet do pierwszego w historii fonografii albumu płytowego zawierającego rejestracje wszystkich zachowanych poematów symfonicznych E. Morawskiego, wytwórnia CD Accord 2012, s. 2-69.

136. W cieniu nieprzyjaznego losu. (Słuchając „Lady Sarashiny” Petera Eötvösa), w: P. Eötvös, Lady Sarashina, program Teatru Wielkiego-Opery Narodowej, premiera 7.04.2013, Warszawa 2013, s. 8-13.