MIĘDZYWYDZIAŁOWA SPECJALNOŚĆ OPEROLOGICZNA
Studia magisterskie drugiego stopnia

Międzywydziałowa Specjalność Operologiczna jest jedyną specjalnością w Polsce, która proponuje studentom interdyscyplinarny model zdobywania wiedzy o różnych aspektach sztuki operowej. Specjalność została powołana dzięki inicjatywie prof. dr hab. Dobrochny Ratajczakowej i prof. dra hab. Jana Stęszewskiego. Program specjalności koncentruje się na historii, estetyce i współczesnych realizacjach teatru operowego, ujmowanych w szerokich i zróżnicowanych kontekstach naukowych i kulturowych. Obejmuje on zajęcia z teorii, historii i estetyki oraz analizy i interpretacji dzieła operowego, a także warsztaty krytyki operowej. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z Katedry Muzykologii i Katedry Dramatu, Teatru i Widowisk UAM, Instytutu Filologii Polskiej UAM . Studenci odbywają praktyki w teatrach operowych na terenie kraju, współpracują z Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym UAM, mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach i dyskusjach z twórcami spektakli operowych w różnych ośrodkach, biorą udział w wyjazdach na przedstawienia i konferencje.

Specjalność operologiczna proponuje szeroko rozumiane, interdyscyplinarne kształcenie humanistyczne, przydatne w pracy w instytucjach kultury, mediach ( w redakcjach literackich, teatralnych i muzycznych) oraz w pracy nauczyciela polonisty.
W ramach Centrum prowadzone są wykłady, warsztaty i panele na temat opery, a także odmiennych form muzyczno-teatralnych, adresowane do studentów specjalności operologicznej oraz słuchaczy innych kierunków humanistycznych.

1. 24-29 maja 2011 – warsztaty operowe w Operze Wrocławskiej dla studentów specjalności operologicznej, teatrologii i muzykologii : udział w przygotowaniach do inscenizacji Don Giovanniego Mozarta w reżyserii Mariusza Trelińskiego, spotkanie i dyskusja z reżyserem. Współorganizacja: Laboratorium Myśli Muzycznej „Res facta”
2. 7 września 2011 – wykład gościnny prof. Juana Manuela Camposa Beniteza (Uniwersidad Autónoma de Puebla) z Meksyku na temat „Literatura, teologia y mundos posibles: una manera de leer a Jorge Luis Borges” ( „Literatura, teologia i światy możliwe: propozycja odczytania Jorge Luis Borgesa”)
3. 14 listopada 2011 – warsztaty operowe, Warszawa, panel dyskusyjny na temat współczesnej reżyserii operowej dawnych arcydzieł z Mariuszem Trelińskim, reżyserem i dyrektorem artystycznym Opery Narodowej w Warszawie
4. 16 marca 2012 – warsztaty pt. „Produkcja spektaklu operowego” na temat pracy asystenta reżysera z Zofią Dowjat, współpracującą w tej funkcji z reżyserem Michałem Znanieckim z Teatru Wielkiego w Poznaniu
5. 24 kwietnia 2012 – wykład Diego Fischermanna pt. Teatr tanga. Piazzola i teatr muzyczny (wykład w j. hiszpańskim, tłumaczony symultanicznie, autor to dziennikarz i krytyk muzyczny z Buenos Aires)
6. Udział studentów w serii prezentacji filmowych spektakli operowych, organizowanej przez Multikino.
7. 9-11 maja 2013 – udział w XX Bydgoskim Festiwalu Operowym 2013 i Forum Krytyki Operowej
8. 30 maja 2013 – wykład dra Macieja Straburzyńskiego (Akademia Muzyczna w Poznaniu) pt. „Współczesny teatr muzyczny w Europie”

POBIERZ PREZENTACJĘ