Teatr i religia sztuki

Teatr i religia sztuki
Możliwość komentowania Teatr i religia sztuki została wyłączona

Krzysztof Kozłowski
Teatr i religia sztuki. „Parsifal” Ryszarda Wagnera
Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004.


Przedmiotem monografii jest „Parsifal”, ostatnie dzieło operowe Richarda Wagnera. Wieloaspektowe ujęcie tego zagadnienia stwarza perspektywę dla oglądu całości dzieła niemieckiego kompozytora jako spójnego systemu estetyczno-teologicznego. Rozprawa wpisuje się w ten nurt badań, który wyznaczają badania S. Kunzego, D. Borchmeyera, C. Dahlhausa i E. Vossa. Publikacja odsłania nie tylko ogólnokulturową rangę dzieła Wagnera, rzuca też nowe światło na polską recepcję jego teorii (obecną w myśli teatralnej S. Wyspiańskiego).