Teatr muzyczny Verdiego i Wagnera

Możliwość komentowania Teatr muzyczny Verdiego i Wagnera została wyłączona

Teatr muzyczny Verdiego i Wagnera. Konteksty literatury i kultury, pod red. Ryszarda Daniela Golianka i Hanny Winiszewskiej, Poznań: Rhytmos, 2015.

Spis treści

Wstęp

CZĘŚĆ PIERWSZA
Ideologie romantyczne. Estetyka epoki a poetyka Wagnera i Verdiego

Magdalena Bartnikowska
Dlaczego Wagner nie napisał opery do Fausta?

Iwona Puchalska
Pokusa (w) poezji. Tannhäuser w świetle dziewiętnastowiecznych rozważań nad naturą sztuki poetyckiej

Małgorzata Sokołowicz
Latający Holender, czyli bohater romantyczny w operze

Marta Sukiennicka
Elokwencja romantyczna w Schillerowskich librettach oper Verdiego

CZĘŚĆ DRUGA
Zwierciadło czasów. Opery Wagnera i Verdiego w perspektywie społeczno-kulturowej

Małgorzata Sokalska
Wagnerowskie Córy Renu. O kultowym obrazie operowym i jego kulturowych śladach

Elżbieta Nowicka
Los w operze Verdiego – szkic problemu

Ziemowit Wojtczak
Lojalność jako główny impersonalny, intrapersonalny i interpersonalny bohater oper Giuseppe Verdiego

Katarzyna Lisiecka
Alegoryczna przewrotność Traviaty

CZĘŚĆ TRZECIA
Muzyka narodowa. Wagner i Verdi w kulturze niemieckiej i włoskiej

Aleksandra Konieczna
Relikty form pieśniowych w Pierścieniu Nibelunga Richarda Wagnera

Joanna Gaul
Muzyka upodlona? – o funkcjonowaniu muzyki Richarda Wagnera w Trzeciej Rzeszy

Andrzej Wolański
Richard Wagner we Wrocławiu

Hanna Winiszewska
Voce verdiana w kontekście XIX-wiecznych przemian w estetyce śpiewu solowego

Małgorzata Lisecka
Czyj Szekspir? Otello Boita i Verdiego jako romantyczna odpwoiedź na Szekspirowską wizję dramatu

CZĘŚĆ CZWARTA
Głosy z zewnątrz. Wagner i Verdi z perspektywy polskiej i środkowoeuropejskiej

Ryszard Daniel Golianek
Polonia, powstanie listopadowe i „Drangsal aus Osten”. Tematyka polska w pismach i dziełach Wagnera

Ewa Burzawa-Wessel
Aspekty recepcji dzieł Wagnera w Europie środkowo-wschodniej

Alina Borkowska-Rychlewska
Cienie Norwida i Baudelaire’a. Verdi i Wagner w Kronice paryskiej Zofii Węgierskiej

CZĘŚĆ PIĄTA
Sztuka przyszłości. Rezonans twórczości Wagnera i Verdiego

Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk
Puccini – następca Verdiego, admirator Wagnera

Joanna Miklaszewska
Echa Wagnerowskie w muzyce kanadyjskiej XX wieku: opera Deirdre Healeya Willana

Daniel Cichy
Wagner dream Jonathana Harveya – inspiracje i konteksty

Marcin Bogucki
Klęska utopii. Tristan i Izolda Richarda Wagnera w reżyserii Heinera Müllera