dr Barbara Pitak-Piaskowska (stały współpracownik)

dr Barbara Pitak-Piaskowska (stały współpracownik)
Możliwość komentowania dr Barbara Pitak-Piaskowska (stały współpracownik) została wyłączona

dr Barbara Pitak-Piaskowska: kulturoznawczyni i teatrolożka. Rozprawę doktorską poświęciła tematowi przejawów groteskowości w amerykańskim musicalu teatralnym i filmowym. Specjalizuje się w historii musicalu jako gatunku, ze szczególnym uwzględnieniem jego rozwoju na tle kultury Stanów Zjednoczonych. W obrębie jej zaintersowań badawczych pozostaje także historia XIX-wiecznych amerykańskich form sceniczno-muzycznych, dzieje polskiego teatru muzycznego, a także polskie filmy muzyczne z lat 30-tych XX wieku.

Stypendystka Clifford & Mary Corbridge Trust Scholarship, Uniwersytet w Cambridge (2014), oraz The Eccles Center Postgraduate Award in North American Studies (2013). Stażystka w King’s College w Londynie (2013).

Autorka artykułów naukowych, popularnonaukowych i recenzji teatralnych publikowanych na portalu e-teatr. Aktywna uczestniczka wielu ogólnopolskich i zagranicznych konferencji naukowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych.

Wybrane publikacje:

Pitak-Piaskowska, B., How can we know the dancer from the dance? Recepcja musicalowego dziedzictwa Boba Fosse’a we współczesnej kulturze, [w:] Wybitni-Wizualnie,
red. A Kowalska i in., Lublin 2014, s. 25-33.

Pitak-Piaskowska, B., „Brush up your Shakespeare!” O szekspirowskich inspiracjach w amerykańskim musicalu teatralnym i filmowym (na wybranych przykładach), „Konteksty Kultury” 2014/11, z. 4, s. 421-434.

Pitak-Piaskowska, B., Problemy polskiego szkolnictwa teatralnego w latach 1945-1949
– próba rekonstrukcji
, „Poznańskie Zeszyty Humanistyczne” 2014/ XXI, s. 17-26.

Pitak-Piaskowska, B., O dążeniach do odbudowy łódzkiego życia teatralnego po drugiej wojnie światowej w latach 1945-1949 (na wybranych przykładach), [w:] Rozprawy Humanistyczne TOM XV, red. K. A. Kuczyński, Włocławek 2014, s. 17-29.

Pitak-Piaskowska, B., Nie ma nóżek, nie ma żartów, nie ma szans? Oklahoma!, [w:] Musical: poszerzanie pola gatunku, red. J. Maleszyńska, J. Roszak, R. Koschany, Poznań 2013,
s. 65-72.

Pitak, B., Victorian burlesque and its legacy, [w:] We the Neo-Victorians: Perspectives on Literature and Culture, red. D. Babilas, L. Krawczyk-Żywko, Warszawa 2013, s. 225-238.