Libretto i przekład. III Seminarium Librettologiczne

Możliwość komentowania Libretto i przekład. III Seminarium Librettologiczne została wyłączona

III Seminarium Librettologiczne, Poznań, 9-11 grudnia 2013

Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym UAM oraz Komisja Muzykologiczna PTPN zapraszają do wzięcia udziału w kolejnym seminarium librettologicznym: Libretto i przekład

Proponujemy:
– przyjrzeć się normatywnym, a przy tym historycznie zmiennym, teoriom i przekonaniom uzasadniającym konieczność przekładania librett, lub – przeciwnie – założeniom odrzucającym takie działania,
– zbadać relacje między teorią a praktyką tłumaczenia librett w danej epoce,
– nakreślić i zbadać swoisty charakter przekładu libretta w szerokich kontekstach sztuki tłumaczenia i teorii translatologicznych,
– skierować uwagę na tłumaczenie libretta w kontekście wielokodowej struktury dzieła operowego: czy przekład wprowadza nową sytuację w obrębie sporów spod znaku „prima la musica…”? jak tłumaczenia libretta modyfikują nadbudowany nad nimi przekład intersemiotyczny, dokonywany w konkretnej inscenizacji – w jej muzyce, choreografii, scenografii etc. ?
– podjąć interpretacje porównawcze librett oryginalnych i tłumaczonych (na j. polski, na inne języki) konkretnych dzieł operowych,
– stawiać pytania z zakresu uwarunkowania przez przekłady recepcji działa operowego, kultury muzyczno-teatralnej, krytyki,
– prześledzić tradycje sztuki przekładu libretta w odrębnych kręgach kulturowych,
– zastanowić się nad zasadnością traktowania na prawach przekładu prze-pisania dramatu na libretto operowe.

Prosimy o zgłoszenia tematów wraz z krótkim streszczeniem do 30 września 2013. Naszym Uczestnikom zapewniamy noclegi, nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Materiały przedstawione w trakcie seminarium będą drukowane.

Prosimy o kierowanie zgłoszeń na adresy:
ala.br@amu.edu.pl, dr Alina Borkowska- Rychlewska
elnow@amu.edu.pl, prof.UAM dr hab. Elżbieta Nowicka ( dyrektor Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym UAM)