Libretto operowe w Europie Środkowej i Wschodniej (II Seminarium Librettologiczne)

Możliwość komentowania Libretto operowe w Europie Środkowej i Wschodniej (II Seminarium Librettologiczne) została wyłączona

Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym UAM

Komisja Muzykologiczna PTPN

Poznań,  5 – 6  grudnia 2012

 

Środa , 5 grudnia 2012

 

(Sala PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29)

 

9.00    

Otwarcie konferencji

 

 

9.15 -10.45

Anna Ryszka-Komarnicka, Warszawska „Giuditta”(1635) w świetle wybranych rappresentazioni sacre i oratoriów XVII-XVIII wieku

Aneta Markuszewska, Motyw Ifigenii w operze XVIII wieku. Kontekst polski

Natalia Rusetskaya, „Opera Europy” Franciszki Urszuli Radziwiłłowej na współczesnej scenie teatralnej

 

10.45 – 11.15  przerwa na kawę

 

11.15 – 12.45

Maciej Prochaska, Muzyczne obrazowanie Orientu w „Mieszczaninie szlachcicem” Moliera-Lully’ego

Barbara Judkowiak, Paradoksy orientalizacji, czyli o paryskich źródłach w repertuarze teatru nieświeskiego za księżnej Franciszki Radziwiłłowej

Małgorzata Sokalska, W poszukiwaniu egzotyki. Swojskość i obcość w polskich librettach drugiej połowy XIX wieku

 

12.45-13.45  dyskusja

 

13.45-15.15 przerwa obiadowa

 

15.15-16.45

Alina Żórawska-Witkowska, Lud, naród i ojczyzna w pierwszych operach polskich (1778-1794)

Przemysław Krzywoszyński, Motywy sarmackie w operach ocalenia z przełomu XVIII i XIX wieku

Joanna Maleszyńska, Musical wobec tradycji literackiej. Rekonesans

 

16.45-17.00  przerwa na kawę

 

17.00-18.30

Anna Wypych-Gawrońska, „Stara baśń” Żeleńskiego i Bandrowskiego. Między Słowiańszczyzną a wagneryzmem

Tomasz Kowalewski, Lohengrin spolszczony. Uwagi o libretcie Wagnera w przekładzie Aurelego Urbańskiego (1877)

 

 

Piotr Urbański, Carl Löwe – „Die Drei Wünsche” oraz „Der Sieben Schläfer”

 

18.30-19.30 dyskusja

 

 

 

 

Czwartek , 6 grudnia 2012

 

 

(Sala PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29)

 

 

9.00 -10.30

Iwona Puchalska, Zabobon w polskiej twórczości operowej – od Bogusławskiego do Pendereckiego 

Agnieszka Kosmecka, Libretta dzieł zapomnianych. Casus „Buntu żaków” Brandtstaettera-Szeligowskiego

Małgorzata Franaszek, „Pan Tadeusz” i jego dramatyczno-muzyczne inkarnacje w operach Wydżgi i Szeluty

 

10.30 – 11.00  przerwa na kawę

 

11.00 – 12.30

Katarzyna Lisiecka, Strategie translatorskie Wojciecha Bogusławskiego w librettach oper włoskich

Beata Kornatowska, Operowe wcielenia Ondyny (od E.T.A.  Hoffmanna do A. Dvořaka)

Maciej Straburzyński, „Faust” Antoniego Radziwiłła – w stronę opery literackiej 

 

12.30-13.30  dyskusja