Świadectwo opery

Świadectwo opery
Możliwość komentowania Świadectwo opery została wyłączona

Katarzyna Lisiecka,
Świadectwo opery. „Fidelio” Ludwiga von Beethovena na tle przekształceń świadomości europejskiej przełomu XVIII i XIX wieku
Poznań: Wydawnictwo PTPN, 2007.

Dzieło operowe to szczególne źródło historyczne – artystyczne świadectwo przemian ideowo-mentalnych i odzwierciedlenie „ducha dziejów”. Autorka – teatrolog (lecz zarazem osoba bardzo kompetentnie rozpatrująca również kwestie muzyczne) przedstawia genezę i tło dzieła Beethovena oraz związki kompozytora z teatrem operowym. Na aneks publikacji składają się: źródłowa wersja francuska wersja libretta Fidelia, 3 wersje niemieckie i współczesne polskie tłumaczenie ostatniej z nich.