Libretto w operze XX i XXI wieku. IV Seminarium Librettologiczne

25 252 komentarze

Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym UAM oraz Komisja Muzykologiczna PTPN w Poznaniu zapraszają do wzięcia udziału w IV Seminarium Librettologicznym:

LIBRETTO W OPERZE XX I XXI WIEKU

Seminarium odbędzie się w dniach 12-13 stycznia 2015. Proponujemy przyjrzeć się następującym zagadnieniom związanym z librettem/słowem/tekstem w operze XX i XXI wieku:

– oblicza kryzysów w kulturze muzycznej XX i XXI wieku i ich wpływ na teatr operowy i libretto
– możliwość (bądź jej brak) klasyfikacji libretta operowego w operze XX i XXI wieku w kontekście historycznym, społecznym, ideowym i estetycznym
– libretto/słowo/tekst w operze wyłaniającej się z nurtu teatru postmodernistycznego oraz postdramatycznego (zwłaszcza w kontekście demontażu tradycyjnego modelu dramatyczności, odwrotu od tradycyjnej narracji i rezygnacji z bohatera jako obiektu identyfikacji odbiorcy)
– libretto/słowo/tekst we współczesnej operze wobec jej różnorodności gatunkowej (opera radiowa, esej sceniczny, teatr chóralny, rytuał intelektualny, koncert sceniczny, performatywna instalacja etc.)
– libretto/słowo/tekst wobec intertekstualności, kolażowości, montażu i recyklingu form we współczesnej operze
– libretto/słowo/tekst wobec tzw. zwrotu performatywnego we współczesnej operze – angażu przestrzeni publicznej w spektaklu operowym i aktywności widza w kreacji widowiska operowego
– opera literacka w XX i XXI stuleciu
– obecność w operze XX i XXI wieku tradycyjnego modelu libretta i wynikające z niej konsekwencje dla ewolucji form operowych we współczesnym teatrze muzycznym.

Prosimy o zgłoszenia tematów wraz z krótkim streszczeniem do 30 października 2014. Naszym Uczestnikom zapewniamy noclegi, nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Materiały przedstawione w trakcie seminarium będą drukowane.
Zgłoszenia prosimy kierować na adresy:
ala.br@amu.edu.pl dr hab. Alina Borkowska-Rychlewska
elnow@amu.edu.pl prof. dr hab. Elżbieta Nowicka (dyrektor Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym UAM)