Miraże identyfikacji

Miraże identyfikacji
4 komentarze

Miraże identyfikacji. Libretto w operze XX i XXI wieku, pod red. Aliny Borkowskiej-Rychlewskiej i Elżbiety Nowickiej, Poznań : PTPN, 2016.

Spis treści

Wprowadzenie

I. LIBRETTO – TRADYCJA – EKSPERYMENT
Alina Borkowska Rychlewska, Teatr postdramatyczny – recykling form – intertekstualność. Libretto w operze XX i XXI wieku (uwagi wstępne)
Anna Wypych-Gawrońska, Libretto polskie w okresie przemian muzycznych i teatralnych na początku XX wieku – od koncepcji do realizacji
Małgorzata Sokalska, O współczesnych eksperymentach na librettach tradycyjnych oper

II. WOBEC KANONU LITERATURY I KULTURY EUROPEJSKIEJ
Piotr Urbański, Odprawa posłów greckich Witolda Rudzińskiego, czyli tragedia „poprawiona”
Aida Michałowska, Dwa bieguny opery literackiej. Uwagi na temat Sir John in Love i Riders to the Sea Ralpha Vaughana Williamsa
Aleksandra Wojda, XX-wieczny kryzys utopii. To-morrow Josepha Conrada a libretto Jerzego Sity do opery Jutro Tadeusza Bairda
Dominika Micał, „To czyńcie na moją pamiątkę”. Libretto Passion and Resurrection Jonathana Harveya

III. POSTAĆ W OPERZE – W STRONĘ WSPÓŁCZESNEJ ANTROPOLOGII
Marta Kmieciak, Komedia o niemej żonie Tadeusza Zygfryda Kesserna. Żart o stereotypie czy problem tożsamości?
Aneta Derkowska, Qudsja Zaher Pawła Szymańskiego jako hybryda operowa
Dorota Kozińska, Wcale nie odeszli – o wewnętrznej dynamice postaci w Jenůfie Janáčka

IV. ESENCJA ISTNIENIA – OPERY BENJAMINA BRITTENA
Iwona Puchalska, The Turn of the Screw – „zatopiona ceremonia niewinności”
Marcin Gmys, Curlew River Benjamina Brittena – dywan Zachodu i Wschodu
Katarzyna Lisiecka, Estetyzacja i odsakralnienie. The Burning Fiery Furnace Benjamina Brittena
Maciej Straburzyński, The Prodigal Son – konwencja a nowatorstwo trzeciej przypowieści kościelnej
Krzysztof Fordoński, The Golden Vanity jako vaudeville i udramatyzowana ballada

V. WINA I ROZPOZNANIE – KRÓL EDYP
Krzysztof Kozłowski, Symbole, opera i Bettelheim
Radosław Piętka, „Życie kończy się tam, gdzie się zaczyna”. Król Edyp Piera Paola Pasoliniego
Marek Bochniarz, Król Edyp Julie Taymor a kultura japońska