„Moja muzyka jest muzyką teatru”

Z Peterem Eötvösem rozmawia Martin Lorber

Panie Eötvös, kiedy przyglądam się liście Pańskich dzieł, moją uwagę zwraca fakt, iż jest tam cały szereg utworów, które w sposób bezpośredni odnoszą się do muzyki dawnej. Mam tu na myśli chociażby kwartet smyczkowy „Korespondencja” (1992-93) czy też utwory na chór „Trzy komedie madrygałowe” (1963-89). „Korespondencja” cytuje fragmenty listów Wolfganga Amadeusza i Leopolda Mozarta. „Komedie madrygałowe” z kolei nawiązują do Gesualda. Dlaczego właśnie ci kompozytorzy? Czy prócz kompozytorsko-technicznych zapożyczeń, cytatów odnajdziemy w Pańskich utworach jakieś inne odniesienia do dawniejszej muzyki?

PRZECZYTAJ »
42 355 komentarzy

Elisabeth Schwind, „Dlaczego wszystko minęło?”

Elisabeth Schwind
„Dlaczego wszystko minęło?”
Opera Petera Eötvösa Trzy siostry (1996-97)

Dramaturdzy bezruchu: Eötvös, Lachenmann, Sciarrino

Opera Petera Eötvösa Trzy siostry na podstawie sztuki Antoniego Czechowa od samego początku była skazana na sukces: po prapremierze w marcu 1998 w Operze w Lyonie bardzo szybko nastąpiła niemiecka premiera w Düsseldorfie, a tuż po niej inscenizacje w holenderskiej Nationale Reisopera oraz w Budapeszcie. Holenderską inscenizację można było zobaczyć również we wrześniu 2000 w Hamburgu, prawie jednocześnie z nowym spektaklem we Fryburgu. Pięć inscenizacji w dwa i pół roku – imponujący bilans w obliczu faktu, że współczesne dzieła niejednokrotnie po swojej prapremierze toną bezpowrotnie w otchłaniach historii muzyki.

PRZECZYTAJ »
37 707 komentarzy

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Opera – teatr zdrady”

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową organizowaną przez Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym oraz Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a poświęconą librettu operowemu. Konferencja odbędzie się 27.05.2014 roku w Poznaniu. Do udziału zapraszamy literaturoznawców, kulturoznawców, muzykologów, wykonawców, teatrologów, a także przedstawicieli innych dyscyplin naukowych.

PRZECZYTAJ »
31 091 komentarzy

Seminaria operowe

Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym UAM w dniu 24 marca 2014 roku zainaugurowało cykl interdyscyplinarnych spotkań „Seminaria operowe”. Współorganizatorami przedsięwzięcia było Laboratorium Myśli Muzycznej wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Muzykologów UAM.

PRZECZYTAJ »
45 206 komentarzy
29 177 komentarzy
11 463 komentarze
27 945 komentarzy

nagroda PPNW dla książki A. Borkowskiej-Rychlewskiej

Książka dr Aliny Borkowskiej-Rychlewskiej „Szekspir w operze XIX wieku. Romantyczne konteksty, inspiracje i nawiązania” została nagrodzona w letniej edycji Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych, organizowanego przez Bibliotekę Raczyńskich. Jury jubileuszowego, 80. konkursu wyróżniło książkę za „bogaty obraz miejsca Szekspira w operze i kulturze XIX wieku, z pogłębioną refleksją literacką, muzyczną, teatralną i estetyczną, spisaną pięknym, jednocześnie otwartym, komunikatywnym językiem”.

Fotografie ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich

PRZECZYTAJ »
190 komentarzy

Harmonie i dysonanse

Marcin Gmys: Harmonie i dysonanse: muzyka Młodej Polski wobec innych sztuk, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2012.

PRZECZYTAJ »
19 703 komentarze

Wykład Kristen Dehlholm i Jona R. Skulberga

Hotel Pro Forma, Studenckie Koło Naukowe „Interactive Lab”, Studenckie Koło Naukowe Teatrologów, Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym UAM oraz Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu zapraszają na wykład Kristen Dehlholm i Jona R. Skulberga poświęcony działalności i estetyce grupy Hotel Pro Forma.

PRZECZYTAJ »
25 komentarzy