Możliwość komentowania Wzgardzony wielogłos została wyłączona

Świadectwo opery

Katarzyna Lisiecka,
Świadectwo opery. „Fidelio” Ludwiga von Beethovena na tle przekształceń świadomości europejskiej przełomu XVIII i XIX wieku
Poznań: Wydawnictwo PTPN, 2007.

PRZECZYTAJ »
Możliwość komentowania Świadectwo opery została wyłączona
Możliwość komentowania Zapisane w operze została wyłączona
Możliwość komentowania Szekspir w operze XIX wieku została wyłączona