dr hab. Joanna Maleszyńska

Dr hab. Joanna Maleszyńska z Zakładu Poetyki Historycznej i Krytyki Literackiej od lat już zajmuje się szeroko – choć zawsze literaturoznawczo – pojętymi związkami literatury i muzyki. Pracę doktorską poświęciła formom obecności muzyki w literaturze staropolskiej, pracę habilitacyjną – studiom z historii piosenki jako niezwykłego, dwukodowego ( literacko-muzycznego ) gatunku.

PRZECZYTAJ »
3 100 komentarzy

Adam Olaf Gibowski

Adam Olaf Gibowski – muzykolog, krytyk muzyczny. W 2011 roku obronił pracę licencjacką w Katedrze Muzykologii UAM pt. „Cecha narodowa twórczości Stanisława Moniuszki w świetle dotychczasowego piśmiennictwa” (promotor: dr hab. Magdalena Dziadek).

PRZECZYTAJ »
9 537 komentarzy