dr hab. Joanna Maleszyńska

3 100 komentarzy

Dr hab. Joanna Maleszyńska z Zakładu Poetyki Historycznej i Krytyki Literackiej od lat już zajmuje się szeroko – choć zawsze literaturoznawczo – pojętymi związkami literatury i muzyki. Pracę doktorską poświęciła formom obecności muzyki w literaturze staropolskiej, pracę habilitacyjną – studiom z historii piosenki jako niezwykłego, dwukodowego ( literacko-muzycznego ) gatunku.

Przygotowała trzy sesje sztudencko-doktoranco-profesorskie, poświęcone musicalom; wkrótce wyjdzie drukiem książka, będąca pokłosiem tych merytoryczno-artystycznych wydarzeń ( podczas wszystkich edycji musicalowych spotkań odbywały się stosowne recitale, m.in. basa Macieja Straburzyńskiego, sopranistki Marty Kmieciak oraz pianistki Barbary Drążkowskiej ).
Dr hab. Joanna Maleszyńska prowadzi zajęcia z przedmiotów historycznoliterackich i teoretycznoliterackich, m.in. z zakresu: poetyki, retoryki, wiedzy o kulturze, historii musicalu oraz muzykografii – na rodzimej polonistyce, na muzykologii, historii i komunikacji literackiej.
Na seminariach, zarówno licencjackich jak i magisterskich, pod kierunkiem dr hab. Joanny Maleszyńskiej, powstały liczne prace dyplomowe, poświęcone różnorakim powiązaniom literatury z muzyką: gatunkowym, tematycznym i ‚ideowym’.
Obecnie dr hab. Joanna Maleszyńska pracuje nad biografią Emanuela Schlechtera – zapoznanego twórcy piosenki, filmu i kabaretu w okresie międzywojennym oraz nad drugą częścią rozważań o piosence w różnych kontekstach historycznych i kulturowych.
Joanna Maleszyńska współpracuje z poznańskim Barakiem Kultury i z Centrum Sztuki Dziecka.