Adam Olaf Gibowski

9 537 komentarzy

Adam Olaf Gibowski – muzykolog, krytyk muzyczny. W 2011 roku obronił pracę licencjacką w Katedrze Muzykologii UAM pt. „Cecha narodowa twórczości Stanisława Moniuszki w świetle dotychczasowego piśmiennictwa” (promotor: dr hab. Magdalena Dziadek).

Obecnie przygotowuje pracę magisterską poświęconą estetyce współczesnych inscenizacji operowych „Króla Rogera” Karola Szymanowskiego, na przykładzie interpretacji Mariusza Trelińskiego i Krzysztofa Warlikowskiego. Od kwietnia 2012 jest stałym recenzentem muzycznym „Gazety Wyborczej” w Poznaniu, publikował w serii „Muzyka-Sztuka-Nauka” wydawanej przez Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie, a także „Ruchu Muzycznym” i „Opcjach”. Zajmuje się problematyką współczesnego teatru operowego oraz muzyką XX wieku.