prof. dr hab. Piotr Urbański

prof. dr hab. Piotr Urbański
Możliwość komentowania prof. dr hab. Piotr Urbański została wyłączona

Prof. dr hab. Piotr Urbański, prof. zw. w Instytucie Filologii Klasycznej UAM.

Neolatynista, historyk literatury, operolog, edytor, publicysta muzyczny. Zajmuje się poezją łacińską XVII wieku, zwłaszcza twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, kulturą literacką jezuitów, filipinów oraz benedyktynów, a także Szczecina oraz studiami operowymi.

Wydał m.in. książki: Natura i łaska w poezji polskiego baroku (okres potrydencki). Studia o tekstach (1996), Theologia fabulosa: commentationes Sarbievianae (Szczecin 2000), Casimir Britannicus. English Translations, Paraphrases, and Emulations of the Poetry of Maciej Kazimierz Sarbiewski (London 2008, 2010), “David musicus” i inne studia z pogranicza tradycji antycznej i historii opery (Kraków 2013).
Jest redaktorem i współredaktorem wielu tomów zbiorowych: Wątki stoickie w literaturze polskiego renesansu i baroku (Szczecin 1999); Retoryka na ambonie (Kraków 2003); Pietas Humanistica: Neo-Latin Religious Poetry in Poland in European Context (Frankfurt a. Main 2006); Etos humanistyczny (Warszawa 2010); Od literatury do opery i z powrotem. Studia nad estetyką teatru operowego (Toruń 2010); Humanism in Polish Culture (Frankfurt a. Main 2011); Opera wobec historii (Toruń 2012); Monastycyzm XV–XVIII wieku. Tradycja średniowieczna wobec wyzwań nowożytnego humanizmu (Warszawa 2016) i inne, a także niemieckie i polskie zbiory prac prof. Stefana Zabłockiego.
Od 2012 r. pracuje w Instytucie Filologii Klasycznej UAM od 1.10.2012. W roku 2016 uzyskał tytuł naukowy profesora. Od 1.03.2017 jest profesorem zwyczajnym. Pełni funkcję zastępcy dyrektora IFK UAM.
Poprzednio był profesor nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego. Pełnił tam funkcję dyrektora Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa (2002–2008) oraz kierownika Zakładu Latynistyki i Tradycji Antycznej (2008–2012). Przebywał na stypendiach w Londynie, Cambridge, Florencji, Rzymie oraz Wiedniu.
Był konsultantem literackim Opery na Zamku (2009–2012). Od sześciu sezonów współpracuje z Filharmonią im. M. Karłowicza w Szczecinie.