Kantata – oratorium – pasja

Kantata – oratorium – pasja
Możliwość komentowania Kantata – oratorium – pasja została wyłączona

Kantata – oratorium – pasja. Odmiany form literacko-muzycznych w kulturze XVIII i XIX wieku, red. Alina Borkowska-Rychlewska i Elżbieta Nowicka, Poznań: Wydawnictwo PTPN, 2019.

 

Spis treści

Wprowadzenie

Teorie – źródła – formy

  1. Anna Ryszka-Komarnicka, „(…) te kantaty we Włoszech zowią oratoria”. Rzecz o osiemnastowiecznych kantatach religijnych i oratoriach w świetle rozważań w pismach teoretycznych epoki i współczesnej literaturze przedmiotu
  2. Piotr Kociumbas, Gdański zbiór librett z 1708 roku jako wczesny przejaw twórczości w zakresie mieszanej kantaty madrygałowej na terenie Rzeczypospolitej
  3. Alina Mądry, Passio ex c-moll Kotowicza jako przykład XVIII-wiecznej polskiej muzyki pasyjnej

W stronę literatury – inspiracje i adaptacje

4. Małgorzata Gamrat, Literackie inspiracje w polskiej muzyce kantatowej pierwszej połowy XIX wieku. Wybrane przykłady adaptacji tekstów literackich na potrzeby libretta kantaty

5. Iwona Puchalska, Kantata do młodości

6. Małgorzata Sokalska, „Słońcem nam twoja pieśń zajaśniała”. Kantaty ku czci wielkich mężów (a zwłaszcza pisarzy)

7. Karol Samsel, Domniemany pasyjny aspekt Fortepianu Chopina Cypriana Norwida

Kantata – wzorce i obiegi kulturowe

8. Agnieszka Kosmecka, Komm, du süße Todesstunde – reformacja, śmierć i kantata

9. Magdalena Dziadek, Zapomniane polonicum – Otčenaš Leoša Janáčka według obrazów Józefa Krzesza Męciny

10. Izabela Kotlarska, Folklor i kultura wysoka w XIX wieku – przykład kantaty

 

Publikacja została sfinansowana w ramach umowy 947/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.