prof. UAM dr hab. Katarzyna Lisiecka

Katarzyna Lisiecka – literaturoznawca, teatrolog, operolog, zatrudniona od 2019 roku na stanowisku profesora uczelni w Instytucie Filologii Polskiej (Pracownia Opery i Widowisk) UAM w Poznaniu, w latach 2005-2019 pracowała jako adiunkt w Katedrze Dramatu i Teatru /Instytucie Teatru i Sztuki Mediów UAM. Autorka monografii Fuzja sztuk i horyzontów. Arystotelesowski paradygmat opery (habilitacja, 2019), Estetyka i doświadczenie. Studia i szkice o operze i sztukach pokrewnych (2019), Świadectwo opery. „Fidelio” Ludwiga van Beethovena na tle przekształceń świadomości europejskiej przełomu XVIII i XIX wieku (doktorat z wyróżnieniem, napisany pod kierunkiem prof. Dobrochny Ratajczakowej, 2007) oraz licznych studiów poświęconych zagadnieniom teatru muzycznego i dramaturgii sztuk audiowizualnych. Współredaktorka kilku monografii zbiorowych Horyzonty opery (2012), Operowy kontrapunkt. Libretto w Europie Środkowej i Wschodniej (2014), Niemieckie studia nad muzyką i dramatem: antologia przekładów na język polski (2015), oraz redakcji naukowej numeru specjalnego czasopisma Images. The International Yournal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, Special Issue: Aristotle Spin-Offs. Dramaturgy and the Audiovisual Arts, tom XVI nr 25 (2015).

PRZECZYTAJ »
3 154 komentarze

prof. UAM dr hab. Marcin Gmys

Marcin Gmys (ur. 1970), doktor habilitowany, profesor w Katedrze Muzykologii UAM, muzykolog i publicysta muzyczny. W obszarze jego zainteresowań leży teoria i historia teatru operowego XIX-XXI wieku, muzyka współczesna (ze szczególnym uwzględnieniem twórczości T. Adèsa, P. Mykietyna i K. Pendereckiego), wykonawstwo muzyki fortepianowej oraz twórczość kompozytorów Młodej Polski.

PRZECZYTAJ »
4 197 komentarzy

dr hab. Maciej Jabłoński

Doktor muzykologii, adiunkt w Katedrze Muzykologii UAM w Poznaniu. Zajmuje się estetykę i semiotyka muzyki, teorią i historią teatru operowego, metodologią muzykologii. Jest autorem dwóch książek: „Krzysztof Meyer. Do i od kompozytora” (Poznań 1994, wersja niem.1998) oraz „Muzyka jako znak” (Poznan 1999), za którą otrzymał Nagrodę ZKP im. Ks. H. Feichta.

PRZECZYTAJ »
15 108 komentarzy

dr Przemysław Krzywoszyński

Dr Przemysław Krzywoszyński – autor rozprawy doktorskiej Znaczenie twórczości Giovanniego Simona Mayra i Vincenzo Belliniego dla ukształtowania włoskiej opery wczesnoromantycznej w Katedrze Muzykologii na Wydziale Historycznym UAM. Główne zainteresowania badawcze: opera włoska oraz francuska przełomu XVIII/XIX wieku oraz pierwszej połowy XIX stulecia. Od 2008 członek The Donizetti Society. Adiunkt w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii na Wydziale Prawa i Administracji UAM.

PRZECZYTAJ »
55 331 komentarzy

dr hab. Joanna Maleszyńska

Dr hab. Joanna Maleszyńska z Zakładu Poetyki Historycznej i Krytyki Literackiej od lat już zajmuje się szeroko – choć zawsze literaturoznawczo – pojętymi związkami literatury i muzyki. Pracę doktorską poświęciła formom obecności muzyki w literaturze staropolskiej, pracę habilitacyjną – studiom z historii piosenki jako niezwykłego, dwukodowego ( literacko-muzycznego ) gatunku.

PRZECZYTAJ »
3 100 komentarzy

Adam Olaf Gibowski

Adam Olaf Gibowski – muzykolog, krytyk muzyczny. W 2011 roku obronił pracę licencjacką w Katedrze Muzykologii UAM pt. „Cecha narodowa twórczości Stanisława Moniuszki w świetle dotychczasowego piśmiennictwa” (promotor: dr hab. Magdalena Dziadek).

PRZECZYTAJ »
9 537 komentarzy

Wykład prof. Krzysztofa Kozłowskiego

W czwartek 17 października 2013 r. w Teatrze Wielkim w Poznaniu odbędzie się wykład prof. Krzysztofa Kozłowskiego „Geniusz i legenda”, związany z nadchodzącą premierą „Parsifala” Ryszarda Wagnera. Wstęp na wykład jest wolny. Początek o godzinie 16.30 w foyer I piętra opery.

PRZECZYTAJ »
Brak komentarzy
Możliwość komentowania Tradycje opery, tradycje sztuki została wyłączona

Poema muzykalne

Alina Borkowska-Rychlewska, „Poema muzykalne. Studia o operze w Polsce w okresie romantyzmu”, Kraków: Universitas, 2006.

PRZECZYTAJ »
Możliwość komentowania Poema muzykalne została wyłączona
Możliwość komentowania Między ćwiartowaniem a tłumaczeniem słów została wyłączona